Dokumenty do pobrania

Zlecenia spedycyjne Pobierz
Ankieta satysfakcji klienta Pobierz
Licencja Pobierz
Certyfikat Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Pobierz
SQAS Attestation Pobierz
Polityka bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska Pobierz
Polityka wobec podwykonawców niezintegrowanych Pobierz

© 2016| Cargo Care Poland Sp. z o.o., ul. Stanisława Pilata 18, 51-605 Wrocław
NIP 8982185406, REGON 021440702, Numer KRS 0000376764
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nasza działalność prowadzona jest według Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2010 (OPWS).
Design by TS-PROJEKT