Documents for download

SQAS Download
Order Download
Questionnaire Download
ISO 9001 2008 Download
License Download

© 2016| Cargo Care Poland Sp. z o.o., ul. Stanisława Pilata 18, 51-605 Wrocław
NIP 8982185406, REGON 021440702, Numer KRS 0000376764
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nasza działalność prowadzona jest według Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2010 (OPWS).
Design by TS-PROJEKT