Cargo Care Poland Sp. z o.o.

ul. Pilata 18
51-605 Wrocław
Tel. 71 715 62 63
Fax. 71 715 62 62
e-mail: office@cargopoland.com
Rozliczenia: doc@cargopoland.com

Zapytania ofertowe:
marketing@cargopoland.com
Tel. 887 021 914

NIP PL8982185406
REGON 021440702
KRS 0000376764
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Kapitał Zakładowy 50 000 PLN

Formularz kontaktowy


© 2016| Cargo Care Poland Sp. z o.o., ul. Stanisława Pilata 18, 51-605 Wrocław
NIP 8982185406, REGON 021440702, Numer KRS 0000376764
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nasza działalność prowadzona jest według Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2010 (OPWS).
Design by TS-PROJEKT